tirsdag 17. juli 2012

Dump - 4 år med Raymond

Av de mange karakterer jeg har skapt i løpet av årene, er det spesielt én jeg har vært særlig oppslukt av.
Jeg har bare hatt ham i Fire år, men han har utviklet seg en hel del på den tiden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar